Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 1. Σηφάκης Σ, Ευαγγελίου Α, Παπαδοπούλου Ε Γιαννακοπούλου Χ Σμπυράκις Σ, Κουμαντάκης Ε. Η καρνιτίνη πλάσματος στη μητέρα και το νεογνό κατά τον τοκετό. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αθήνα 1994
 2. Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Ε, Εργαζάκη Μ, Λίβας Β, Σπαντίδος Δ. Ανίχνευση του Παρβοϊού Β19 σε περιπτώσεις αυτομάτων εκτρώσεων με τη χρήση ορολογικών δοκιμασιών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αθήνα 1994
 3. Ε Βακούτη, Σ Πολιτάκη, Ε Σπανουδάκη, Σ Σηφάκης, Γ Φρουδαράκης, Ε Κουμαντάκης. Θέσεις και απόψεις γυναικών Κρήτης για το test Παπανικολάου. 1ο Επιστημονικό Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής, Αθήνα 1995
 4. Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Ευγ, Ματαλλιωτάκης Ι, Εργαζάκη Μ, Λιουδάκη Ε, Σπαντίδος Δ. Ανίχνευση των ερπητοϊών σε περιπτώσεις αυτομάτων εκτρώσεων με την εφαρμογή ορολογικών διαγνωστικών τεχνικών. 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1995
 5. Κουμαντάκης Ε, Σηφάκης Σ, Γιαννακοπούλου Χ, Ευαγγελίου Α, Παπαδοπούλου Ε, Σμπυράκις Σ. Συγκριτική μελέτη προσδιορισμού καρνιτίνης πλάσματος στο νεογνό κατά τον φυσιολογικό τοκετό. 33ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Λήμνος 1995
 6. Σηφάκης Σ, Ευαγγελίου Α, Γιαννακοπούλου Χ, Παπαδοπούλου Ε, Σμπυράκις Σ, Κουμαντάκης Ε. Προσδιορισμός καρνιτίνης πλάσματος σε νεογνά ποικίλου βάρους γέννησης και ηλικίας κύησης κατά τον τοκετό. 33ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Λήμνος 1995
 7. Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Ε, Κόφφα Μ, Εργαζάκη Μ, Σπαντίδος Δ. Ανίχνευση του ιού του απλού έρπητα σε υλικό αυτομάτων εκτρώσεων με την εφαρμογή της τεχνικής της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση. Ετήσια Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Πάτρα 1995. (Έπαινος ²Κωνσταντίνου Αλεξανδρόπουλου² της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, 1995).
 8. Ζ Χαραλαμπάκης, Χ Βαρβέρης, Μ Κουκουράκης, Μ Μαζωνάκης, Σ Σηφάκης, Γ Φρουδαράκης, Ν Μαρταβατζής, Α Ζολινδάκη, Π Προκοπάκης, Ι Ματαλλιωτάκης, Ε Κουμαντάκης. Phase II μελέτη ταυτόχρονης χημειοθεραπείας και βραχυθεραπείας στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Δελφοί 1995
 9. Σηφάκης Σ, Ευαγγελίου Α, Χασάν Ε, Γιαννακοπούλου Χ, Σπηλιώτη Μ, Κουμαντάκης Ε. Προσδιορισμός καρνιτίνης πλάσματος στην έφηβο έγκυο κατά τον τοκετό. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 1995. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 7(4): 379, 1995
 10. Κουμαντάκης Ε, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι, Ρελάκης Κ, Φρουδαράκης Γ, Παπαδοπούλου Ε. Η αναιμία στην εγκυμοσύνη της εφήβου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 1995. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 7(4): 379, 1995
 11. Γιαννακοπούλου Χ, Σηφάκης Σ, Ρελάκης Κ, Ζολινδάκη Α, Μπόρα Χ, Burianova A, Κουμαντάκης Ε. Παράμετροι ερυθροκυττάρων και αποθέματα σιδήρου σε τελειόμηνη κύηση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ναύπλιο 1996
 12. Γιαννακοπούλου Χ, Ιωαννίδη Α, Ευαγγελίου Α, Σμπυράκις Ν, Καρασταμάτης Σ, Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Ε. Περιγεννητική θνησιμότητα στην Κρήτη κατά τα έτη 1991 και 1995. 34ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 1996
 13. Σηφάκης Σ, Κιάρης Ι, Σουρβίνος Γ, Σπαντίδος Δ, Κουμαντάκης Ε. Η συμβολή της αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA στο μηχανισμό πρόκλησης αυτομάτων εκτρώσεων. Ετήσια Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα 1996. (Βραβείο ²Κωνσταντίνου Αλεξανδρόπουλου² της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, 1996).
 14. Κουμαντάκης Ε, Σηφάκης Σ, Σουρβίνος Γ, Εργαζάκη Μ, Σπαντίδος Δ. Διερεύνηση του ρόλου του κυτταρομεγαλοϊού στην πρόκληση αυτομάτων εκτρώσεων με την εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση. 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος 1996
 15. Σηφάκης Σ, Παπαδοπούλου Ε, Ματαλλιωτάκης Ι, Φρουδαράκης Γ, Βαρανάκης Ζ, Κουμαντάκης Ε. Σιδηροπενική αναιμία στην εγκυμοσύνη Συσχέτιση κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων με τη χορήγηση σιδηροθεραπείας. 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος 1996
 16. Σηφάκης Σ, Παπαδοπούλου Ε, Ματαλλιωτάκης Ι, Προκοπάκης Π, Χασάν Ε, Κουμαντάκης Ε. Μελέτη της μεταβολής αιματολογικών δεικτών κατά τη χορήγηση σιδήρου σε σιδηροπενική αναιμία της κύησης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας Ηράκλειο 1997
 17. Σηφάκης Σ, Ρελάκης Κ, Καρδαμάκης Ε, Ματαλλιωτάκης Ι, Λίβας Β, Κουμαντάκης Ε. Μελέτη της χορήγησης ιντερφερόνης και ρετινοειδών σε ασθενείς με ενδοεπιθηλιακή δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας (CIN I-III). 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ηράκλειο 1997
 18. Σηφάκης Σ, Σουρβίνος Γ, Κόφφα Μ, Σπαντίδος Δ, Κουμαντάκης Ε. Η εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση (PCR) στην αναζήτηση του ιού του θηλώματος του ανθρώπου (HPV) σε υλικό αυτομάτων εκτρώσεων. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ηράκλειο 1997
 19. Φρουδαράκης Γ, Σηφάκης Σ, Τσίτα Κ, Λυμπεράτου Ε, Χαραλαμπάκης Ζ, Κουμαντάκης Ε. Η αμνιοπαρακέντηση για τον χρωμοσωμικό έλεγχο του εμβρύου. Η εμπειρία της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ηράκλειο 1997
 20. Μανωλαράκη Μ, Σηφάκης Σ, Σουρβίνος Γ, Σπαντίδος Δ, Κουμαντάκης Ε. Αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA σε κυτταρολογικό υλικό του γυναικείου γεννητικού σωλήνα: μια νέα μέθοδος ανίχνευσης γυναικολογικού καρκίνου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ηράκλειο 1997. (Βραβείο ²Κωνσταντίνου Αλεξανδρόπουλου² της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, 1997).
 21. Ματαλλιωτάκης Ι, Σηφάκης Σ, Κυριάκου Δ, Ρελάκης Κ, Χασσάν Ε, Κουμαντάκης Ε. Ιντερλευκίνη – 8 (IL-8) στο σπερματικό υγρό. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας, Αθήνα 1997.
 22. Σηφάκης Σ, Φρουδαράκης Γ, Ματαλλιωτάκης Ι, Μαρταβατζής Ν, Μαγκού Μ, Κουμαντάκης Ε. Τριτοβάθμια αντιμετώπιση κυήσεων υψηλού κινδύνου στη Μ/Γ Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης (1993-1998). Forum Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Απεικόνισης στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Αθήνα 1998.
 23. Φρουδαράκης Γ, Σηφάκης Σ, Βαρδάκη Ε, Ζολινδάκη Α, Αγγελάκης Ε, Κουμαντάκης Ε. Προγεννητικός έλεγχος: η εμπειρία της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης. Forum Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Απεικόνισης στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Αθήνα 1998.
 24. Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι, Κυριάκου Δ, Ορφανουδάκη Ε, Αγγελάκης Ε, Κουμαντάκης Ε. Προσδιορισμός επιπέδων του TNF-a στον ορό γυναικών με αυτόματο έκτρωση. Ετήσια Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Λευκωσία 1998.
 25. Κουμαντάκης Ε, Χαραλαμπάκης Ζ, Σηφάκης Σ, Μαζωνάκης Μ, Χαλδαιόπουλος Δ, Βαρβέρης Χ. Μελέτη – πιλότος στην ταυτόχρονη χημειοθεραπεία με πλατίνα και ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Αθήνα 1998. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Ελληνική Ογκολογία συμπλ. σ. 24, 1998
 26. Αγγελάκης Ε, Μανιδάκης Γ.Λ, Μαγκού Μ, Σηφάκης Σ, Ορφανουδάκη Ε, Πάλλης Ε, Στεφανάκη Π, Μπούρος Δ, Κουμαντάκης Ε. Σπάνια περίπτωση φυματίωσης της περιτοναϊκής κοιλότητος, εμφανιζόμενη ως μεταστατικό καρκίνωμα ωοθηκών με ασκιτικό υγρό και αυξημένα επίπεδα Ca-125, σε γυναίκα 41 ετών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Αθήνα 1998. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Ελληνική Ογκολογία συμπλ. σ. 43, 1998
 27. Σηφάκης Σ, Φρουδαράκης Γ, Παπαδοπούλου Ε, Κολυβιανάκης Ε, Μικελάκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Σύνδρομο εύθραυστου Χ και προγεννητικός έλεγχος. 9ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ηράκλειο 1998.
 28. Σηφάκης Σ, Ορφανουδάκη Ε, Κουμαντάκης Ε, Χαραλαμπάκης Ζ, Κουκουράκης Μ, Χαλδαιόπουλος Δ, Μαζωνάκης Μ, Μανδόλας Π, Μεσσαριτάκη Α, Γαρεδάκη Ε, Μαρκοδημητράκη Ε, Χριστοδουλάκη Ε, Βαρβέρης Χ. Ταυτόχρονη χημειοθεραπεία και ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία για στάδια IIA/B, IIIA καρκίνου τραχήλου μήτρας. 9ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ηράκλειο 1998.
 29. Σηφάκης Σ, Φρουδαράκης Γ, Ματαλλιωτάκης Ι, Μαρταβατζής Ν, Ορφανουδάκη E, Κουμαντάκης E. Eμβρυικός ύδρωπας και παρβοϊός-Β19. 9ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ηράκλειο 1998.
 30. Φρουδαράκης Γ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι, Βαρδάκη Ε, Γούμενου Α, Κουμαντάκης E. Πρώϊμη υπερηχογραφική ανίχνευση εμβρυϊκού κυστικού υγρώματος. 9ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ηράκλειο 1998.
 31. Μανωλαράκη Μ, Σηφάκης Σ, Σπαντίδος Δ, Κουμαντάκης Ε. Απώλεια ετεροζυγωτίας και αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA σε καρκίνο του ενδομητρίου. 4η Επιστημονική Συνάντηση «Πρωτογενής και Δευτερογενής Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου». Θεσσαλονίκη 14-16 Μα?ου 1999.
 32. Αγγελάκης Ε, Σηφάκης Σ, Μανωλαράκη Μ, Σπαντίδος Δ, Κουμαντάκης Ε. Η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA και η απώλεια της ετεροζυγωτίας σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν και μετά την ακτινοθεραπεία. 4η Επιστημονική Συνάντηση «Πρωτογενής και Δευτερογενής Πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου». Θεσσαλονίκη 14-16 Μα?ου 1999
 33. Σηφάκης Σ, Βαρδάκη Ε, Αγγελάκης Ε, Μικελάκης Γ, Φρουδαράκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Δερματομυοσίτιδα και Εγκυμοσύνη. Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας, Φλώρινα 19-20 Ιουνίου 1999.
 34. Βαρδάκη Ε, Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Μαγκού Μ, Φρουδαράκης Γ, Ματαλλιωτάκης Ι, Κουμαντάκης Ε. Ανεπάρκεια του Παράγοντα XΙ και Εγκυμοσύνη. Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας, Φλώρινα 19-20 Ιουνίου 1999
 35. Γ Βλάσσης, Δ Μαλαθράκης, Γ Μανιδάκης, Ε Καραμπουρνιώτη, Σ Σηφάκης, Γ Μαράκης. Συγκριτική μελέτη μεταξύ των Ελληνίδων και άλλων εννέα (9) εθνοτήτων γυναικών που γέννησαν στην Κλινική μας κατά το έτος 1999. 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα Μάιος 2000.
 36. Σηφάκης Σ, Φρουδαράκης Γ, Τριβέλα Μ, Αγγελάκης Ε, Ζολινδάκη Α, Μικελάκης Γ, Βασιλάκη Α, Κουμαντάκης Ε. Ο ρόλος της ερυθροποιητίνης στην θεραπεία της αναιμίας στην Mαιευτική. Η’ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 25-28 Μαίου 2000.
 37. Σηφάκης Σ, Κουμαντάκη Υ, Ματαλλιωτάκης Ι, Φρουδαράκης Γ, Παπαδοπούλου Ε, Κουμαντάκης Ε. Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου BRCA-1 σε εμβρυικά κύτταρα περιφερικού μητρικού αίματος. Η’ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 25-28 Μαίου 2000.
 38. Φρουδαράκης Γ, Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Κολυμπιανάκης Ε, Μαρταβατζής Ν, Χαραλαμπάκης Ζ, Κουμαντάκης Ε. Επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος: η εμπειρία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης. Η’ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 25-28 Μαίου 2000.
 39. Σηφάκης Σ, Παπαδοπούλου Ε, Αγγελάκης Ε, Κολυμπιανάκης Ε, Προκοπάκης Π, Los FJ, Κουμαντάκης Ε. Ενδιαφέρουσα περίπτωση προγεννητικού ελέγχου για την έλλειψη α-μαννοσιδάσης και μωσαϊκισμού του πλακούντα. Η’ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Θεσσαλονίκη 25-28 Μαίου 2000.
 40. Aγγελάκης Ε, Σηφάκης Σ, Τσατσάκης Α, Ματαλλιωτάκης Ι, Γούμενου Α, Ορφανουδάκη Ε, Κουμαντάκης Ε. Η βιοδιαθεσιμότητα εφάπαξ δόσης 80 mg γενταμυκίνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μαευτικές και γυναικολογικές επεμβάσεις. Η’ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Θεσσαλονίκη 25-28 Μαίου 2000.
 41. Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Φρουδαράκης Γ, Τσουβάλη Χ, Ματαλλιωτάκης Ι, Αντωνίου Μ, Κουμαντάκης Ε. Η αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση προσφέρει νέες δυνατότητες στη διάγνωση και αντιμετώπιση της συγγενούς τοξοπλάσμωσης. Η’ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Θεσσαλονίκη 25-28 Μαίου 2000.
 42. Ορφανουδάκη Ε, Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Προκοπάκης Π, Μικελάκης Γ, Παππά Κ, Κουμαντάκης Ε. Τελεία ρήξη μήτρας σε κύηση τρίτου τριμήνου. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 43. Αγγελάκης Ε, Σηφάκης Σ, Μαρταβατζής Ν, Παναγιωτίδης Ι, Παππά Κ, Κουμαντάκης Ε. Παρουσίαση ασυνήθιστης περιπτώσεως βρογχοκήλης της ωοθήκης (struma ovarii). 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 44. Σηφάκης Σ, Παπαδοπούλου Ε, Αγγελάκης Ε, Φρουδαράκης Γ, Ορφανουδάκη Ε, Κουμαντάκης Ε. Προγεννητικός έλεγχος για την κυστική ίνωση. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 45. Ορφανουδάκη Ε, Σηφάκης Σ, Προκοπάκης Π, Αγγελάκης Ε, Βασιλάκη Α, Κουμαντάκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Συστροφή ωοθήκης σε κύηση 15 εβδομάδων. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 46. Ορφανουδάκη Ε, Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Προκοπάκης Π, Βαρδάκη Ε, Γιανναδάκης Κ, Κουμαντάκης Κ. Νευροϊνωμάτωση και εγκυμοσύνη. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 47. Φρουδαράκης Γ, Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Μικελάκης Γ, Τζουβελάκης Γ, Γιανναδάκης Κ, Κουμαντάκης Ε. Ενδείξεις, μέθοδοι και αποτελέσματα προγεννητικού ελέγχου στο τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 48. Ορφανουδάκη Ε, Σηφάκης Σ, Προκοπάκης Π, Αγγελάκης Ε, Ρελάκης Κ, Γιανναδάκης Κ, Κουμαντάκης Ε. Λοίμωξη από HPV και οξυτενή κονδυλώματα αιδοίου. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 49. Γ Βλάσσης, Ε Καραμπουρνιώτη, Δ Μαλαθράκης, Α Παπαγεωργίου, Δ Ξυλάς, Σ Σηφάκης, Γ Μαράκης. Μυική Δυστροφία Duchenne και εγκυμοσύνη. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 50. Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Παπαδοπούλου Ε, Φρουδαράκης Γ, Ματαλλιωτάκης Ι, Κουμαντάκης Ε. Γενετική συμβουλευτική και καθοδήγηση σε ροβερτσόνια μετάθεση εμβρύου. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 51. Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Φρουδαράκης Γ, Παπαδοπούλου Ε, Προκοπάκης Π, Κουμαντάκης Ε. Οστεοχονδροδυσπλαστικά σύνδρομα και προγεννητικός έλεγχος: προϋποθέσεις και περιορισμοί. 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 9-12 Νοεμβρίου 2000.
 52. Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Δοκιανάκη Δ, Σουρβίνος Γ, Παπαδοπούλου Ε, Σπαντίδος Δ , Κουμαντάκης Ε. Διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση λοίμωξης με τον ιό ανεμευλογιάς στην εγκυμοσύνη. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 3-4 Μαρτίου 2001
 53. Παπαδοπούλου Ε, Σηφάκης Σ, Κουμαντάκη Υ, Αγγελάκης Ε, Παπά K, Σμπυράκις Σ, Καρκαβίτσας Ν, Κουμαντάκης Ε. Αυξημένα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης του πλακούντα στο αμνιακό υγρό εμβρύων με συγγενείς ανωμαλίες. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής,, Αθήνα, 3-4 Μαρτίου 2001
 54. Σηφάκης Σ, Παπά Κ, Αγγελάκης Ε, Ορφανουδάκη Ε, Μαρταβατζής Ν, Κουμαντάκης Ε. Η καισαρική τομή την δεκαετία 1991-2000 στην Μαιευτική–Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Κρήτης: ενδείξεις, συχνότητα, περιγεννητική έκβαση. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής,, Αθήνα, 3-4 Μαρτίου 2001
 55. Σηφάκης Σ, Δοκιανάκη Δ, Αγγελάκης Ε, Παπαδοπούλου Ε, Σπαντίδος Δ, Κουμαντάκης Ε . Η αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση στην διαγνωστική προσέγγιση της συγγενούς λοίμωξης από μεγαλοκυτταροϊό. 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-12 Μαϊου 2001
 56. Γ Στρατουδάκης, Σ. Βασιλειάδης, Σ Σηφάκης, Ι Ματαλλιωτάκης, Ε. Κουμαντάκης.. Υποκατάσταση ωοθηκικής λειτουργίας με μεταμόσχευση ωοθηκικών κυττάρων: προκαταρκτικά αποτελέσματα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Αθήνα, 28-30 Μαρτίου, 2002
 57. Βαρδάκη Ε, Ρασιδάκη Μ, Σηφάκης Σ, Διαμαντόπουλος Ι, Στρατουδάκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Σοβαρού βαθμού έμβρυο-εμβρυϊκή μετάγγιση σε δίδυμο μονοχοριακή κύηση. Τοκετός υγιούς εμβρύου μετά από θεραπεία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 20-21 Απριλίου 2002. Δημοσίευση περίληψης εργασίας στο Eλληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, 1(2):193,2002
 58. Σηφάκης Σ, Διαμαντόπουλος Ι, Βαρδάκη Ε, Ρασιδάκη Μ, Στρατουδάκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Διατάσεις πυελοκαλυκικού συστήματος του εμβρύου: διάγνωση, αντιμετώπιση και έκβαση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 20-21 Απριλίου 2002. Δημοσίευση περίληψης εργασίας στο Eλληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, 1(2):194-5,2002
 59. Σηφάκης Σ, Ρασιδάκη Μ, Βελισσαρίου Β, Παπαγεωργίου Ν, Παπαδοπούλου Ε, Κουμαντάκης Ε. Προγεννητική διάγνωση μωσαικισμού τρισωμίας 21. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 20-21 Απριλίου 2002.
 60. Παπαγεωργίου Ν, Στρατουδάκης Γ, Σηφάκης Σ, Γιαννόπουλος Α, Διαμαντόπουλος Ι, Κουμαντάκης Ε. Ευμεγέθης όγκος εγκεφάλου και κύηση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 20-21 Απριλίου 2002.
 61. Παππά Κ, Σηφάκης Σ, Ανδρουλάκης Ν, Μαλλιαράκη Ν, Στρατουδάκης Γ, Μαυράκη Ε, Κουμαντάκης Ε. Θρομβοφιλικοί δείκτες στην υπολειπόμενη ανάπτυξη. Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας Ελλάδας, Πειραιάς 8-9 Ιουνίου 2002.
 62. Διαμαντόπουλος Ι, Στρατουδάκης Γ, Σηφάκης Σ, Βαρδάκη Ε, Γιαννακοπούλου Χ, Κουμαντάκης Ε. Συχνότητα και περιγεννητική έκβαση πρόωρου τοκετού. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, 1-3 Νοεμβρίου 2002.
 63. Στρατουδάκης Γ, Καραμπουρνιώτη Ε, Σηφάκης Σ, Φραγκούλη Υ, Ματαλλιωτάκης Ι, Κουμαντάκης Ε. Εγκυμοσύνη γυναικών ηλικίας μεγαλύτερης των 35 ετών: ανασκόπηση δεκαετίας. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, 1-3 Νοεμβρίου 2002.
 64. Στρατουδάκης Γ, Σηφάκης Σ, Κρασαγάκης Κ, Κουμαντάκης Γ, Μαρταβαντζής Ν, Κουμαντάκης Ε. Πολύμορφο εξάνθημα της κύησης (PUPP). 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, 1-3 Νοεμβρίου 2002.
 65. Σηφάκης Σ, Φρουδαράκης Γ, Βαρδάκη Ε, Ρασιδάκη Μ, Διαμαντόπουλος Ι, Κουμαντάκης Ε. Προγεννητικός έλεγχος: η εμπειρία της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, 1-3 Νοεμβρίου 2002.
 66. Παπαδοπούλου Ε, Σηφάκης Σ, Τέντου Μ, Μιχαηλίδου Ε, Μαντζουράνη Ε. Σύνδρομο εμβρυϊκής αλκοόλης σε έφηβο. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, 1-3 Νοεμβρίου 2002.
 67. Στρατουδάκης Γ, Σηφάκης Σ, Γιαννόπουλος Α, Καΐλας Ν, , Αραβαντινός Λ, Κουμαντάκης Ε. Μηνιγγίωμα εγκεφάλου στην εγκυμοσύνη. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, 1-3 Νοεμβρίου 2002.
 68. Στρατουδάκης Γ, Σηφάκης Σ, Χατζηδάκη Ε, Ρασιδάκη Μ, Γιαννακοπούλου Χ, Κουμαντάκης Ε. Πολύδυμη κύηση: συχνότητα και περιγεννητική έκβαση. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 4-6 Απριλίου 2003
 69. Χατζηδάκη Ε, Μανουρά Α, Κορακάκη Ε, Σηφάκης Σ, Κοροπούλη Μ, Γιαννακοπούλου Χ, Κουμαντάκης Ε. Περιγεννητικη θνησιμότητα στην Κρήτη. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 4-6 Απριλίου 2003
 70. Σακελλάρης Γ, Χατζηδάκη Ε, Σηφάκης Σ, Δασκαλογιαννάκη Μ, Γιαννακοπούλου Χ, Χαρίσης Γ. Συστροφή όρχεως κατά την περιγεννητική περίοδο. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 4-6 Απριλίου 2003
 71. Βαρδάκη Ε, Σηφάκης Σ, Ρασιδάκη Μ, Διαμαντόπουλος Ι, Φρουδαράκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Συγγενής διαφραγματοκήλη: προγεννητικός έλεγχος και περιγεννητική έκβαση. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 4-6 Απριλίου 2003
 72. Στρατουδάκης Γ, Σηφάκης Σ, Ρασιδάκη Μ, Παπά Κ, Ματαλλιωτάκης Ι, Κουμαντάκης Ε. Μακροσωμία εμβρύου και περιγεννητική έκβαση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003
 73. Βαρδάκη Ε, Ρασιδάκη Μ, Σηφάκης Σ, Γιανναδάκης Κ, Μακρυγιαννάκης Α, Κουμαντάκης Ε. Φλεγμονώδεις παθήσεις εντέρου και εγκυμοσύνη. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003
 74. Ρασιδάκη Μ, Σηφάκης Σ, Βαρδάκη Ε, Κουμαντάκης Γ, Διαμαντόπουλος Ι, Κουμαντάκης Ε. Σύνδρομο εμβρυοεμβρυϊκής μετάγγισης: προγεννητικός έλεγχος και περιγεννητική έκβαση. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003
 75. Σηφάκης Σ, Ρασιδάκη Μ, Βαρδάκη Ε, Φρουδαράκης Γ, Παπαγεωργίου Α, Κουμαντάκης Ε. Η αξιολόγηση υπερηχογραφικών και βιοχημικών δεικτών για την εκτέλεση επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Δελφοί, 23-25 Απριλίου 2004.
 76. Σηφάκης Σ, Καμινόπετρος Π, Ρασιδάκη Μ, Βαρδάκη Ε, Καραμπουρνιώτη Ε, Κουμαντάκης Ε. Εμβρυϊκός χυλοθώρακας: διάγνωση και αντιμετώπιση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Δελφοί, 23-25 Απριλίου 2004.
 77. Κακουλάκη Σ, Αργυρού Μ, Σηφάκης Σ, Αγγελάκης Ε, Ορφανουδάκη Ε, Κουμαντάκης Ε. Κολπική αιμόρροια στην εμμηνόπαυση. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. Θεσσαλονίκη 14-16 Μαΐου 2004
 78. Αργυρού Μ, Κακουλάκη Σ, Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Γ, Στρατουδάκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. Θεσσαλονίκη 14-16 Μαΐου 2004
 79. Κακουλάκη Σ, Αργυρού Μ., Σηφάκης Σ, Παπαδάκη Ρ, Στρατουδάκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Απόψεις των έφηβων για τη σεξουαλική ζωή και την αντισύλληψη. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. Θεσσαλονίκη 14-16 Μαΐου 2004
 80. Χ. Τζουβάλη, Μ. Αντωνίου, Σ. Σηφάκης, Ε. Γαλανάκης, Ε. Γεωργοπούλου, Β. Λιάκου, Ε. Κατσαντώνη, Α. Κατσίχτη, Α. Αντσακλής, Δ. Στεφανίδης, Ε. Κουμαντάκης, Ι. Τσελέντης. Συχνότητα τοξοπλάσμωσης σε έγκυες γυναίκες στην Κρήτη: τυποποίηση στελεχών του toxoplasma gondii και συσχετισμός τους με την πρόκληση νόσου. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27/4-1/5 2004
 81. Ε. Λυδάκη, Ε. Νικολούδη, Ε. Μπολωνάκη, Σ. Σηφάκης, Π. Καμινόπετρος, Α. Μπουλά, Ε. Κουμαντάκης, Κ Φουντούλη. Χρήση ανασυνδυασμένης ερυθροποιητίνης (EPO-ALFA) σε έγκυο γυναίκα με σπάνιο Ko ερυθροκυτταρικό φαινότυπο και anti-KU, με στόχο την διενέργεια πολλαπλών αφαιμάξεων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας, Λουτράκι, 14-16 Οκτωβρίου 2004. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης
 82. Παπαδάκη Ε, Γουμένου Α, Βαρδάκη Ε, Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Ε. Η ψυχοκοινωνική διάσταση της εμμηνόπαυσης. Μελέτη των γυναικών κλιμακτηρίου και εμμηνοπαυσιακής ηλικίας: συμπτώματα εμμηνόπαυσης και η επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής της γθναίκας. 12ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ελούντα 28-31 Οκτωβρίου, 2004
 83. Κούκουρα Ο, Παπαδοπούλου Ε, Σηφάκης Σ, Φραγκούλη Υ, Καρκαβίτσας Ν, Καλμαντή Μ, Κουμαντάκης Ε. Αυξητική ορμόνη του πλακούντα στο μητρικό αίμα και στο αμνιακό υγρό: δείκτης ανευπλοειδίας και υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης. 17η Ετήσια Ειδική Σύνοδος Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Ελλάδας. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2004. Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης
 84. Ν Μαντάς, Σ Σηφάκης, Ο Κούκουρα, Ε Αυγουστινάκης, Α Αμανάκη, Χ Γιαννακοπούλου, Ε Κουμαντάκης. Συχνοτητα γεννησης και αμεση περιγεννητικη εκβαση νεογνων χαμηλου βαρους γεννησης. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ιωάννινα 13-15 Μαίου 2005.
 85. Μαντάς Ν, Σηφάκης Σ, Κούκουρα Ο, Στρατουδάκης Γ, Ασκοξυλάκης Κ, Κουμαντάκης Ε. Εκτιμηση συχνοτητας και παραμετρων περιγεννητικης εκβασης διδυμων κυησεων 2000-2004. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ιωάννινα 13-15 Μαίου 2005.
 86. Α. Δασταμάνη, Γ Αντωνάκης, Γ Δασταμάνη, Ε Δουράτσος, Η Κατσίκης, Γ Λιάλιος, Σ Σηφάκης, Θ Στέφος, Ι Τριανταφυλλίδης, Ι Χατζής, Α Σερτεδάκη, ΓΠ Χρούσος, Α Δάκου-Βουτετάκη, Μ Δρακοπούλου. Η συχνότητα των ετεροζυγωτών της κλασικής (C) και μη κλασικής (NC) ανεπάρκειας της 21-υδροξυλάσης στον ελληνικό πληθυσμό με εφαρμογή μοριακών τεχνικών. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού. Πάτρα, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2005.
 87. Σηφάκης Σ, Αυγουστινάκης Ε, Συγγελάκη Α, Κούκουρα Ο, Μαντάς Ν, Βαρδάκη Ε, Φρουδαράκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Υπερηχογραφικοί δείκτες και ανωμαλίες ως ένδειξη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου. 1ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας., Σίσι Λασηθίου, 9-11 Σεπτεμβρίου 2005
 88. Μαντάς Ν, Σηφάκης Σ, Φουρλάν Μ, Κούκουρα Ο, Αυγουστινάκης Ε, Κουμαντάκης Ε. Διάταση ομφαλικής φλέβας και περιγεννητική έκβαση. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία., Αθήνα, 24-26 Φεβρουαρίου 2006
 89. Γερμανάκης Ι, Σηφάκης Σ, Μαντάς Ν, Καλμαντή Μ, Κουμαντάκης Ε. Ευαισθησία προγεννητικής υπερηχογραφικής διάγνωσης συγγενών καρδιοπαθειών στο γενικό μαιευτικό πληθυσμό. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία., Αθήνα, 24-26 Φεβρουαρίου 2006
 90. Σηφάκης Σ, Κωνσταντινίδου Α, Παπαδοπούλου Ε, Μαντάς Ν, Κούκουρα Ο, Βελισσαρίου Β, Κουμαντάκης Ε. Κυστικό ύγρωμα και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά εμβρύου σε ανισοζυγισμένη μετάθεση 46,ΧΧ, der(4)t(4;8)(p14;p21)pat. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Καμένα Βούρλα, 14-16 Απριλίου 2006
 91. Χατζηδάκη Ε, Σαιτάκης Ε, Κορακάκη Ε, Μανουρά Α, Δόσπρα Ε, Μάρακα Σ, Παπαμαστοράκη Ι, Παπαδοπούλη Ε, Σηφάκης Σ, Γιαννακοπούλου Χ. Επιβίωση πρόωρων νεογνών με βάρος γέννησης <1500g, που γεννήθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Σε σχέση με αυτά που μεταφέρθηκαν. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Καμένα Βούρλα, 14-16 Απριλίου 2006
 92. Κορακάκη Ε, Χατζηδάκη Ε, Μάρακα Σ, Μανουρά Α, Σαιτάκης Ε, Παπαμαστοράκη Ι, Αρμπιρος Ι, Σπανουδάκη Χ, Σηφάκης Σ, Γιαννακοπούλου Χ. Προγεννητική διάγνωση συγγενούς διαφραγματοκήλης στην Κρήτη την τελευταία δεκαπενταετία. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Καμένα Βούρλα, 14-16 Απριλίου 2006
 93. Παπαμαστοράκη Ι, Μανουρά Α, Χατζηδάκη Ε, Σαιτάκης Ε, Κορακάκη Ε, Ραισάκη Μ, Τσαμπούλας Ν, Βλαχάκης Ι, Σηφάκης Σ, Γιαννακοπούλου Χ. Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία θωρακικού τοιχώματος σε νεογνό. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Καμένα Βούρλα, 14-16 Απριλίου 2006
 94. Μανουρά Α, Σαιτάκης Ε, Χατζηδάκη Ε, Κορακάκη Ε, Μάρακα Σ, Παπαμαστοράκη Ι, Τεριζάκη Α, Σηφάκης Σ, Γιαννακοπούλου Χ. Σοβαρή αιμολυτική νόσος νεογνού λόγω ανοσοποίησης στο σύστημα Kell: χορήγηση ερυθροποιητίνης για την αντιμετώπιση της αναιμίας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Καμένα Βούρλα, 14-16 Απριλίου 2006
 95. Κατσίπη Ε, Κούκουρα Ο, Αυγουστινάκης Ε, Σηφάκης Σ, Στυλιανού Κ, Κουμαντάκης Ε, Δαφνής Ε, Κυριαζής Ι. Μελέτη της συστηματικής αιμοδυναμικής και της αρτηριακής σκλήρυνσης (ΑΣ) κατά την εξέλιξη της κύησης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Καμένα Βούρλα, 14-16 Απριλίου 2006
 96. Καρκαλέτση Μ, Χριστοπούλου Σ, Χατζηπούλιου Α, Ντόνοχιου Ζ, Μανίσαλη Ε, Σηφάκης Σ, Βελισσαρίου Β. Τέσσερις σπάνιες περιπτώσεις τρισωμίας 22 σε προγεννητική διάγνωση. Πανελλήνιο Συνέδριο: Βιοεπιστήμες στον 21ο αιώνα. 13-15 Απριλίου 2006 Αθήνα.
 97. Σηφάκης Σ, Αυγουστινάκης Ε, Μαντάς Ν, Συγγελάκη Α, Κούκουρα Ο, Κουτρουλάκης Δ, Κουμαντάκης Ε. Οι βιοχημικοί δείκτες α’ και β’ τριμήνου κυήσεως ως ένδειξη εκτέλεσης επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28 Μαίου 2006.
 98. Σηφάκης Σ, Κωνσταντινίδου Α, Μαντάς Ν, Κούκουρα Ο, Αυγουστινάκης Ε, Κουμαντάκης Ε. Σύνδρομο εμβρυϊκών ταινιών και αυξημένες τιμές α-φετοπρωτείνης και β-χοριονικής γοναδοτροπίνης σε ενδομήτριο θάνατο εμβρύου β΄ τριμήνου. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28 Μαίου 2006
 99. Σηφάκης Σ, Κούκουρα Ο, Μαντάς Ν, Αυγουστινάκης Ε, Κουμαντάκης Ε. Η δραστηριότητα του Ιατρείου Γενετικής Συμβουλευτικής της ΜΓ Κλινικής Παν/μιου Κρήτης. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28 Μαίου 2006.
 100. Δασταμάνη Α, Αντωνάκης Γ, Δασταμάνη Γ, Δουράτσος Ε, Κατσίκης Η, Λιαλιος Γ, Σηφάκης Σ, Στέφος Θ, Τριανταφυλλίδης Ι, Χατζής Ι, Σερτεδάκη Α, Χρούσος ΓΠ, Δάκου-Βουτετάκη Α, Δρακοπούλου Μ. Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων, η συχνότητα των ετεροζυγωτών με μοριακές τεχνικές. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28 Μαίου 2006.
 101. Σηφάκης Σ, Αυγουστινάκης Ε, Κωνσταντινίδου Α, Παπαδοπούλου Ε, Μαντάς Ν, Κούκουρα Ο, Κουμαντάκης Ε. Υπερηχογραφικά και περιγεννητικά νεκροτομικά ευρήματα τρισωμίας 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης, 9-12 Νοεμβρίου 2006
 102. Σηφάκης Σ, Μαντάς Ν, Κωνσταντινίδου Α, Αυγουστινάκης Ε, Παπαδοπούλου Ε, Φλορεντίν Λ, Κουμαντάκης Ε. Φαινότυπος τρισωμίας 18 σε έμβρυο με πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες. Η συμβολή της PCR τεχνικής. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης, 9-12 Νοεμβρίου 2006.
 103. Σηφάκης Σ, Κούκουρα Ο, Κωνσταντινίδου Α, Μαντάς Ν, Παπαδοπούλου Ε, Αυγουστινάκης Ε, Κουμαντάκης Ε. Υπερηχογραφικοί δείκτες σοβαρής δυσπραγίας και επερχόμενου ενδομητρίου θανάτου σε έμβρυο με συγγενείς ανωμαλίες ενδεικτικών μεταβολικού συνδρόμου. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης, 9-12 Νοεμβρίου 2006.
 104. Π Δημητροπούλου, Ζαραβίνος Α, Σούφλα Γ, Μπαριτάκη Σ, Κουρεπίνη Ε, Σηφάκης Σ, Σουρβίνος Γ, Σπαντίδος ΔΑ. Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού HPV σε τραχηλικό κυτταρολογικό υλικό γυναικών της Κρήτης με την τεχνική της Αλυσιδωτής Αντίδρασης με Πολυμεράση (PCR). 3o Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας & 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Υγιεινής, Αθήνα, 6-8 Φεβρουαρίου 2007.
 105. Σηφάκης Σ, Κουτρουλάκης Δ, Μαντάς Ν, Αυγουστινάκης Ε, Συγγελάκη Α, Φρουδαράκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Επεμβατικος προγεννητικος ελεγχος στην ΜΓ Πανεπιστημιου Κρητης 1995-2006: στοιχεια, αποτελεσματα και συμπερασματα απο 2511 περιπτωσεις. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 2-4 Μαρτίου 2007. Δημοσίευση Περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2(1), σελ. 75
 106. Μαντάς Ν, Σηφάκης Σ, Βλαχάκης Γ, Κούκουρα Ο, Αυγουστινάκης Ε, Κουτρουλάκης Δ, Κουμαντάκης ΕΕ, Χαρίσης Γ. Στενωση δωδεκαδακτυλου αμφοτερων εμβρυων σε διζυγωτικη κυηση. προγεννητικη διαγνωση και αντιμετωπιση. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 2-4 Μαρτίου 2007. Δημοσίευση Περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2(1), σελ. 129
 107. Σηφάκης Σ, Θηρίου Δ, Λουπασάκης Κ, Παπαδοπούλου Ε, Κούκουρα Ο, Κουμαντάκης Γ, Rolland M. Εγκεφαλοπαθεια απο γλυκινη (μη κετωτικη υπερλυκιναιμια) και προγεννητικος ελεγχος. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 2-4 Μαρτίου 2007. Δημοσίευση Περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2(1), σελ. 74
 108. Σηφάκης Σ, Κούκουρα Ο, Παπαδοπούλου Ε, Χατζάκη Α, Πέτσας Γ, Saravaia MJ, Κουμαντάκης Ε. Αμυλοειδικη πολυνευροπαθεια Πορτογαλικου τυπου: προγεννητικος ελεγχος και ζητηματα γενετικης συμβουλευτικης. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 2-4 Μαρτίου 2007. Δημοσίευση Περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2(1), σελ. 99
 109. Κουτρουλάκης Δ, Κωνσταντινίδου Α, Καραμούτη Μ, Κούκουρα Ο, Μαντάς Ν, Παπαδοπούλου Ε, Κουμαντάκης ΕΕ, Σηφάκης Σ. Σοβαρου βαθμου ολιγαμνιο β’ τριμηνου σε σκελετικη δυσπλασια τυπου οστεοκρανιοστενωσης (οστεοκρανιοσπληνικο συνδρομο). 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 5-7 Οκτώβρη 2007, Ηράκλειο Κρήτης
 110. Σηφάκης Σ, Τέντας Ι, Καραμούτη Μ, Verhejen FW, Παπαδοπούλου Ε, Αυγουστινάκης Ε, Ζιώγος Ε, Κουμαντάκης Γ, Ευαγγελίου Α. Βλεννοπολυσακχαριδωση τυπου IV-A (Morquio-A): Προγεννητικος Ελεγχος και Γενετικη Συμβουλευτικη. 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 5-7 Οκτώβρη 2007, Ηράκλειο Κρήτης
 111. Καραμούτη M, Μαντάς Ν, Κωνσταντινίδου Α, Παπαδοπούλου Ε, Κούκουρα Ο, Κουτρουλάκης Δ, Κουμαντάκης Γ, Σηφάκης Σ. Προγεννητικη διαγνωση de novo Χ παραγωγου χρωμοσωματος μετα απο παθολογικα υπερηχογραφικα ευρηματα. Φαινοτυπικα ευρηματα. 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 5-7 Οκτώβρη 2007, Ηράκλειο Κρήτης
 112. Σηφάκης Σ, Συγγελάκη Α, Κουτρουλάκης Δ, Μαντάς Ν, Κούκουρα Ο, Σταθουδάκης Γ, Κουμαντάκης Ε. Η αμνιοπαρακεντηση στη διερευνηση πιθανης εμβρυικης λοιμωξης απο μικροοργανισμους της ομαδας STORCH. 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 5-7 Οκτώβρη 2007, Ηράκλειο Κρήτης
 113. Κωνσταντινίδου Α, Θυμαρά Ε, Καμινόπετρος Π, Σηφάκης Σ, Αγρογιάννης Γ, Πατσούρης Ε. Σκελετική δυσπλασία τύπου «λεπτών οστών» (Gracile Bone Dysplasia): μορφολογικά ευρήματα σε έμβρυο β΄ τριμήνου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Πάτρα 9-11 Μαΐου 2008. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 2008;22(1):298
 114. Κωνσταντινίδου Α, Σηφάκης Σ, Θυμαρά Ε, Πατσούρης Ε. Παγκρεατική απλασία σε έμβρυο με σύνδρομο Ivemark. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Πάτρα 9-11 Μαΐου 2008. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 2008;22(1):200
 115. Σηφάκης Σ, Κωνσταντινίδου Α, Μαραβελάκη Α, Μπίλη Χ, Μαντάς Ν, Κουτρουλάκης Δ, Κουμαντάκης Γ, Φλορεντιν-Αράρ Λ. Μερική μονοσωμία 4p και μερική τρισωμία 4q σε δίδυμο μονοζυγωτική κύηση προερχόμενη από αναστροφή στο χρωμόσωμα 4 της μητέρας. Υπερηχογραφικά, κυτταρογενετικά, παθολογοανατομικά ευρήματα και συσχέτιση γονότυπου-φαινότυπου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Βόλος 16-18 Μαίου 2008.
 116. Κούκουρα Ο, Σούφλα Γ, Σηφάκης Σ, Κουτρουλάκης Δ, Κουμαντάκης Ε, Σπαντίδος Δ. Ελαττωμένη έκφραση των επιπέδων m-RNA της Annexin V σε πλακούντες κυήσεων ενδομήτριας υπολειπόμενης εμβρυικής ανάπτυξης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Βόλος 16-18 Μαίου 2008.
 117. Κουτρουλάκης Δ, Μαντάς Ν, Σηφάκης Σ, Παπαθωμάς Θ, Στεφανίδου Ν, Ματαλλιωτάκης Ι. Παρουσίαση περίπτωσης προδρομικού-στιφρού πλακούντα: διαγνωστικές δυνατότητες και αρχές αντιμετώπισης. 14ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008.
 118. Κουτρουλάκης Δ, Μαντάς Ν, Σηφάκης Σ, Κούκουρα Ο, Μαρταβατζής, Ν, Ματαλλιωτάκης Ι. Παρουσίαση περίπτωσης εξόμφαλου σχετιζόμενου με αυξημένη αυχενική διαφάνεια και τρισωμία 18. 14ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008.
 119. Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Κάππου Δ, Μαρταβαντζής Ν, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι, Βαρβέρης Α, Φασουλάκη Α, Τρογκάνης Ν, Στρατάκης Ι, Μαζωνάκης Μ, Βαρβέρης Χ. Μελέτη φάσης Ι εξωτερικής ακτινοθεραπείας και μέσου ρυθμού δόσης (MDR) βραχυθεραπείας σε συνδυασμό με ταυτόχρονη χορήγηση λιποσωμικής δοξορουβικίνης και cisplatinum για ασθενείς με προχωρημένο Ca τραχήλου μήτρας (στάδιο ΙΙΒ-ΙVΑ). 2ο Παγκρήτιο Ματεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ρέθυμνο 4-5 Απριλίου 2009.
 120. Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Κάππου Δ, Μαρταβαντζής Ν, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι, Βαρβέρης Α, Φασουλάκη Α, Τρογκάνης Ν, Στρατάκης Ι, Μαζωνάκης Μ, Βαρβέρης Χ. Μελέτη φάσης ΙΙ εξωτερικής ακτινοθεραπείας και μέσου ρυθμού δόσης (MDR) βραχυθεραπείας σε συνδυασμό με ταυτόχρονη χορήγηση λιποσωμικής δοξορουβικίνης και cisplatinum για ασθενείς με προχωρημένο Ca τραχήλου μήτρας (στάδιο ΙΙΒ-ΙVΑ). 2ο Παγκρήτιο Ματεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ρέθυμνο 4-5 Απριλίου 2009.
 121. Κάππου Δ, Κουρλετάκης Σ, Ζιώγος Ε, Σηφάκης Σ, Γουμένου Α, Φραγκούλη Υ, Ματαλλιωτάκης Ι, Arici A. Ενδομητρίωση και οικογενής επιβάρυνση για ορισμένους τύπους καρκίνου ασθενών από τα αρχεία του Yale, 2ο Παγκρήτιο Ματεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ρέθυμνο 4-5 Απριλίου 2009.Βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης
 122. Χριστοπούλου Γ, Χριστοπούλου Σ, Ντόνοχιου Ζ, Καρκαλέτση Μ, Μανίσαλη Ε, Σπρινγκ Α, Τσεβά Θ, Σηφάκης Σ, Καμινόπετρος Π, Χατζάκη Α, Βελισσαρίου Β. Κίνδυνοι από την κατάργηση της ανάλυσης του καρυοτύπου του εμβρύου από την εξέταση ταχείας προγεννητικής διάγνωσης QF-PCR: εμπειρία από τη μελέτη 22,550 δειγμάτων. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009.
 123. Γκούρβας Β, Σηφάκης Σ, Δάλπα Ε, Σουλιτζής Ν, Κούκουρα Ο, Κουτρουλάκης Δ, Σπαντίδος Δ. Ελαττωμένη έκφραση PHD-3 σε πλακούντες κυήσεων με ενδομήτρια υπολειπόμενη εμβρυική ανάπτυξη. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009.
 124. Καμινόπετρος Π, Μαντάς Ν, Κάππου Δ, Κικίδη Κ, Πρεζεράκου Μ, Σηφάκης Σ. Κολποτραχηλικό συρίγγιο και επανειλημμένες σηπτικές αποβολές 2ου τριμήνου κύησης. Υπερηχογραφική διάγνωση και επιτυχής αντιμετώπιση με λαπαροσκοπική διακοιλιακή περίδεση τραχήλου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009.
 125. Κουτρουλάκης Δ, Τζατζαράκης Ε, Σηφάκης Σ, Κούκουρα Ο, Συγγελάκη Α, Καβαλάκης Μ, Γιαννακουδάκης Κ, Ματαλλιωτάκης Ι, Τσατσάκης Α. Επίπεδα μη ειδικών μεταβολιτών των οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων στο αμνιακό υγρό εγκύων γυναικών στην περιοχή της Κρήτης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009.
 126. Κούκουρα Ο, Γιακουμάκης Α, Ammar K, Σηφάκης Σ. Αντιμετώπιση δυσλειτουργικής αιμορραγίας της μήτρας με καυτηριασμό του ενδομητρίου σε δυο ασθενείς με δίκερω μήτρα. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009.
 127. Κούκουρα Ο, Λιτός Μ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι, Mossa Μ, Hefni M. διακολπική κολποανάρτηση για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης κολπικού κολοβώματος και της πρόπτωσης μήτρας. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009.
 128. Κούκουρα Ο, Γιακουμάκης Α, Σηφάκης Σ, Mossa Μ, Edmonds S, Hefni M. Αντιμετώπιση κυστεοκήλης με ένα νέο πλέγμα πολυπροπυλενίου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009.
 129. Κούκουρα Ο, Σηφάκης Σ, Ζαραβίνος Α, Κουτρουλάκης Δ, Σούφλα Γ, Ματαλλιωτάκης Ι, Σπαντίδος ΔΑ. Διαταραχές στην έκφραση του γονιδίου αποτύπωσης Igf2 σε πλακούντες κυήσεων με ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009.
 130. Κουτσάκη Μ, Σηφάκης Σ, Ζαραβίνος Α, Κουτρουλάκης Δ, Κούκουρα Ο, Σπαντίδος Δ. Μελέτη της έκφρασης στον πλακούντα των γονιδίων της πλακουντιακής αυξητικής ορμόνης (hPGH), του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα-1 (IGF-1) και των δεσμευτικών του πρωτεϊνών 1 (IGFBP-1) και 3 (IGFBP-3) σε κυήσεις με ενδομήτρια υπολειπομένη ανάπτυξη. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31 Μαίου 2009. Βραβείο 2ης καλύτερης ανακοίνωσης (χρηματικό έπαθλο 2000 ευρώ).
 131. Γκούρβας Β, Δάλπα Ε, Σουλιτζής Ν, Κούκουρα Ο, Φραγκιαδάκη Π, Κωνσταντινίδου Α, Σηφάκης Σ, Σπαντίδος ΔΑ. «Ελαττωμένη έκφραση της ANNEXIN V σε πλακούντες κυήσεων με προεκλαμψία». 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2009; 4(3):25
 132. Αποστολοπούλου Δ, Σηφάκης Σ, Αθανασιάδης Α, Σιδέρης Α, Κωνσταντινίδου Α, Μακατσώρης Κ, Καμινόπετρος Π, Βελισσαρίου Β, Χατζάκη Α. Υπερηχογραφική και μοριακή προγεννητική διάγνωση σκελετικών δυσπλασιών που σχετίζονται με τον Fibroblast Growth Factor Receptor 3 (FGFGR3). 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2009; 4(3):227
 133. Κωνσταντινίδου ΑΕ, Καμινόπετρος Π, Σηφάκης Σ, Χαράκογλου Β, Αγρογιάννης Γ, Βελόνης Σ, Χατζάκη Α, Βελισσαρίου Β, Καραντάνας Α, Petersen MB, Καραδήμας Χ, Παπαντωνίου N, Αντσακλής Α, Πατσούρης Ε, Αδαμόπουλος Γ. Ιστοπαθολογικά ευρήματα στον πνεύμονα μετά από ενδομήτρια επέμβαση με διαδερμική φωτοπηξία laser για την αντιμετώπιση συγγενών επεκτατικών πνευμονικών παθήσεων. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2009; 4(3):121
 134. Σηφάκης Σ, Κάππου Δ, Μπίλη Χ, Μαντάς Ν, Παπαδοπούλου Ε, Ματαλλιωτάκης Ι, Φλωρεντιν Λ. Αυξημένη αυχενική διαφάνεια και πτυχή σε έμβρυο με 22q11.21 duplication μετά από MLPA ανάλυση. Διαγνωστική προσέγγιση & γενετική συμβουλευτική. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2009; 4(3):168
 135. Κούκουρα Ο, Σηφάκης Σ, Ζαραβίνος Α, Apostolidou S, Μαντάς Ν, Ματαλλιωτάκης Ι, Widschwendter M, Σπαντίδος ΔΑ. «Μειωμένη έκφραση και διαταραχές στην αποτύπωση και το μηχανισμό μεθυλίωσης των γονιδίων IGF2 και Η19 που σχετίζονται με την εμβρυϊκή ανάπτυξη, σε πλακούντες κυήσεων με ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη». 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2009; 4(3):26
 136. Γκούρβας Β, Σηφάκης Σ, Δάλπα Ε, Σουλιτζής Ν, Κουτρουλάκης Δ, Κούκουρα Ο, Κωνσταντινίδου Α, Σπαντίδος ΔΑ. «Μελέτη της πλακουντιακής έκφρασης των ρυθμιστικών γονιδίων καταστάσεων υποξίας (HIF-1A, HIF-2A, HIF-B, & PHD-3) σε κυήσεις με ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη». 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2009; 4(3):186
 137. Σηφάκης Σ, Ζαραβίνος Α, Maiz N, Κάππου Δ, Σπαντίδος ΔΑ, Nicolaides KH. «Προσδιορισμός των επιπέδων του ελεύθερου εμβρυικού DNA στη διάρκεια του α΄ τριμήνου σε κυήσεις που επιπλέκονται με προεκλαμψία». 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2009; 4(3):77
 138. Κωνσταντινίδου ΑΕ, Καμινόπετρος Π, Σηφάκης Σ, Χαράκογλου Β, Αγρογιάννης Γ, Βελόνης Σ, Χατζάκη Α, Βελισσαρίου Β, Καραντάνας Α, Petersen MB, Καραδήμας Χ, Παπαντωνίου N, Αντσακλής Α, Πατσούρης Ε, Αδαμόπουλος Γ. Γενετικές σκελετικές διαταραχές της περιγεννητικής ηλικίας: σειρά 45 περιπτώσεων. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2009; 4(3):170
 139. Ζιώγος Ε, Δημοσθένους Ε, Σταθουδάκης Γ, Λυγνός Μ, Κάππου Δ, Μαρταβαντζής Ν, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. «Τυχαιοποιημένη μελέτη προφύλαξης με αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη ή κεφουροξίμη σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γυναικολογικές επεμβάσεις. Συσχέτιση βακτηριακής κολπίτιδας και λοιμώξης εγχειρητικού πεδίου». 3ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 18-20 Οκτωβρίου 2009.
 140. Δημοσθένους Ε, Ζιώγος Ε, Σηφάκης Σ, Μαρταβαντζής Ν, Μανιδάκης Γ, Ματαλλιωτάκης Ι. «Η χρήση της μεθοτρεξάτης στην αντιμετώπιση της έκτοπης κύησης. Η εμπειρία μας από την αντιμετώπισή της κατά την πενταετία 2000-2005». 3ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 18-20 Οκτωβρίου 2009.
 141. Λυγνός Μ, Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Κάππου Δ, Μαρταβαντζής Ν, Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Γ, Ματαλλιωτάκης Ι. «Μελέτη των επιπέδων της ΕΤ-1 σε ανεπίπλεκτες κυήσεις». 3ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 18-20 Οκτωβρίου 2009.
 142. Λυγνός Μ, Ζιώγος Ε, Κάππου Δ, Νεονάκη Μ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. «Μελέτη των επιπέδων του b-FGF σε κυήσεις ελεύθερων επιπλοκών». 3ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 18-20 Οκτωβρίου 2009.
 143. Λυγνός Μ, Ζιώγος Ε, Δημοσθένους Ε, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. «Μελέτη των επιπέδων του VEGF σε κυήσεις ελεύθερων επιπλοκών». 3ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 18-20 Οκτωβρίου 2009.
 144. Λυγνός Μ, Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Κάππου Δ, Νεονάκη Μ, Μαρταβαντζής Ν, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι.. «Μεταβολές στα επίπεδα των VEGF, b-FGF, TGF-β1, ΕΤ-1, skL στο πλάσμα σε εγκυμονούσες με διαβήτη κύησης». 3ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 18-20 Οκτωβρίου 2009.
 145. Σηφάκης Σ, Ζαραβίνος Α, Ghatpande S, Seppo A, Βακωνάκη Έ, Μπίτζιου Γ, Φραγκιαδάκη Π, Tafas T, Kilpatrick MW, Ματαλλιωτάκης Ι, Σπαντίδος ΔΑ, Αντσακλής Α, Tsipouras P. «Ανίχνευση εμβρυϊκών κυττάρων σε ενδοτραχηλικό επίχρισμα στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης. Συμβολή στη δημιουργία μη επεμβατικής μεθόδου προγεννητικού ελέγχου». 3ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 18-20 Οκτωβρίου 2009. Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης.
 146. Ζιώγος Ε, Δημοσθένους Ε, Σταθουδάκης Γ, Κάππου Δ, Κονταξάκη Ο, Παρίσης Μ, Παπαθωμάς Θ, Κονδύλης Π, Μαρταβαντζής Ν, Ρελάκης Κ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. Προγεννητική διάγνωση συγγενούς τοξοπλάσμωσης: παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 3ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 24-25 Απριλίου 2010.
 147. Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Κάππου Δ, Λυγνός Μ, Κονταξάκη Ο, Χριστοδουλάκη Χ, Ζουραράκη Ε, Καραγκιούζης Θ, Παπαθωμάς Θ, Ρελάκης Κ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. Χλαμυδιακή λοίμωξη και κύηση: παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 3ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 24-25 Απριλίου 2010.
 148. Ζιώγος Ε, Δημοσθένους Ε, Σταθουδάκης Γ, Κάππου Δ, Κουμαντάκης Γ, Χριστοδουλάκη Χ, Παρίσης Μ, Κονδύλης Π, Μανιδάκης Γ, Ρελάκης Κ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. Παρακολούθηση και διεκπεραίωση τοκετού σε εγκυμονούσα με HIV λοίμωξη. 3ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 24-25 Απριλίου 2010.
 149. Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Δημοσθένους Ε, Κάππου Δ, Καστρινάκη Ε, Παρίσης Μ, Κουρλετάκης Σ, Βασιλάκης Μ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. Η χρήση της μετρονιδαζόλης στην πρόληψη του πρόωρου τοκετού σε εγκυμονούσες με ασυμπτωματική λοίμωξη με Tricomonas vaginalis. 3ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο 24-25 Απριλίου 2010.
 150. Σηφάκης Σ, Κάππου Δ, Akolekar R, Ζαραβίνος A, Μαντάς N, Nicolaides KH. Ελαττωμένα επίπεδα του IGF-I στο μητρικό ορό την 11η-13η εβδομάδα σε κυήσεις που επιπλέκονται με προεκλαμψία. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Μέτσοβο 14-16 Μαίου 2010
 151. Σηφάκης Σ, Akolekar R, Κάππου Δ, Ζαραβίνος A, Μαντάς N, Παπαδοπούλου Ε, Nicolaides KH. Συσχέτιση των επιπέδων της Πλακουντιακής Αυξητικής Ορμόνης (PGH) στην 11η – 13η εβδομάδα κύησης με την εκδήλωση προεκλαμψίας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Μέτσοβο 14-16 Μαίου 2010
 152. Σηφάκης Σ, Akolekar R, Ζαραβίνος A, Κάππου Δ, Μαντάς N, Nicolaides KH. Μέτρηση των επιπέδων του αυξητικού παράγοντα IGF-I και των δεσμευτικών πρωτεϊνών IGFBP-1 και IGFBP-3 την 11η-13η εβδομάδα σε κυήσεις με τρισωμία 21 και τρισωμία 18. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Μέτσοβο 14-16 Μαίου 2010
 153. Σηφάκης Σ, Akolekar R, Ζαραβίνος A, Κάππου Δ, Μαντάς N, Παπαδοπούλου Ε, Nicolaides KH. Η Πλακουντιακή Αυξητική Ορμόνη (PGH) ως δείκτης τρισωμίας 21 και 18 στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Μέτσοβο 14-16 Μαίου 2010
 154. Καραγκιούζης Θ, Πετρίδου Ε, Δεσύπρης Ν, Σηφάκης Σ, Καναβάκης Ε, Κίτσιου-Τζέλη Σ. Ενημέρωση και στάση εγκύων γυναικών στην Ελλάδα έναντι των προγεννητικών διαγνωστικών μεθόδων. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής & Προαγωγής της Υγείας. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία παιδιών και εφήβων. Αθήνα 26-27 Νοεμβρίου 2010.
 155. Σηφάκης Σ, Μανωλάκος Ε, Κάππου Δ, Πεϊτσίδης Π, Παπουλίδης Ι, Παπαδοπούλου Ε, Petersen MB, Κωνσταντινίδου Α. Προγεννητική διάγνωση συνδρόμου Wolf-Hirschhorn. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Αθήνα 10-12 Δεκεμβρίου 2010
 156. Χατζάκη Α, Σηφάκης Σ, Αποστολοπούλου Δ, Μπουζαρέλου Δ, Κωνσταντινίδου Α, Κάππου Δ, Σιδέρης Α, Τζώρτζης Ε, Αθανασιάδης Α, Φλωρεντίν Λ, Θεοδωρόπουλος Π, Μακατσώρης Κ, Καραδήμας Χ, Βελισσαρίου Β. Σκελετικές δυσπλασίες σχετιζόμενες με το γονίδιο FGFR-3: προγεννητική διάγνωση με τη χρήση υπερηχογραφίας και μοριακής ανάλυσης. Παρουσίαση 17 περιπτώσεων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Αθήνα 10-12 Δεκεμβρίου 2010
 157. Μανωλάκος Ε, Σηφάκης Σ, Σωτηρίου Σ, Petersen ΜB, Πεϊτσίδης Π. Προγεννητική διάγνωση εμβρύου με ανάστροφο διπλασιασμό του 1q31.2-q43 και ελλειψη qter. Υπερηχογραφικά ευρήματα και παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Αθήνα 10-12 Δεκεμβρίου 2010
 158. Σταθουδάκης Γ, Ζιώγος Ε, Ζουραράκη Ε, Κουρλετάκης Σ, Καραγκιούζης Θ, Κουτρουλάκης Δ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. Ασφαλής χορήγηση φαρμάκων στην κύηση. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Χανιά 9-10 Απριλίου 2011.
 159. Σταθουδάκης Γ, Ζιώγος Ε, Χριστοδουλάκη Χ, Κουρλετάκης Σ, Ζουραράκη Ε, Παικόπουλος Ν, Νεονάκη Μ, Τσαγκαράκη Γ, Κονταξάκη Ο, Σουλτάτου Ε, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. Δυστοκίες εμβρύου οφειλόμενες σε χαμηλή έκτοπη πρόσφυση πλακούντα και καισαρική τομή. Η εμπειρία μας κατά τη διετία 2009-2010 στη ΜΓ Κλινική του ΠΑΓΝΗ. 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Χανιά 9-10 Απριλίου 2011.
 160. Κουτρουλάκης Δ, Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Καραγκιούζης Θ, Χριστοδουλάκη Χ, Κυβεντίδης Θ, Μαρταβαντζής Ν, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. Ανεγκεφαλία εμβρύου. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Χανιά 9-10 Απριλίου 2011.
 161. Καραγκιούζης Θ, Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Μαραζάκη Μ, Κουμαντάκης Γ, Γεωργοπούλου Γ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. Σύνδρομο Rendu-Weber-Osler στην κύηση. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Χανιά 9-10 Απριλίου 2011.
 162. Μαραζάκη Μ, Ζιώγος Ε, Σταθουδάκης Γ, Χριστοδουλάκη Χ, Καστρινάκη Ε, Κουτρουλάκης Δ, Γκολλόση Ε, Μπατάκης Χ, Σηφάκης Σ, Ματαλλιωτάκης Ι. HELLP και κύηση. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Χανιά 9-10 Απριλίου 2011.
 163. Μανωλάκος Ε, Παπουλίδης, Ελευθεριάδης Μ, Σηφάκης Σ, Κοντοδιού Μ, Ευσταθίου Γ, Τζιμήνα Μ, Κωνσταντινίδου Α, Petersen MB. Προγεννητικός έλεγχος μερικής τρισωμίας 1q: υπερηχογραφικά, γενετικά και παθολογοανατομικά ευρήματα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2011. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2011; 6(3):203-4
 164. Βραχνής Ν, Τζανάτου Χ, Ηλιοδρομίτη Ζ, Σηφάκης Σ, Μπότσης Δ. Προγεννητικός έλεγχος αρθρογρύπωσης. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2011. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2011; 6(3):202-3
 165. Ξανθοπούλου Α, Αναγνωστόπουλος Α, Βούγγας Κ, Αναστασιάδου Ε, Σηφάκης Σ, Σιαφάκα-Καπανταή Α, Τσαγκάρης Γεώργιος. Μελέτη του πρωτεόματος φυσιολογικών κυττάρων μετά από βιοψία χοριονικών λαχνών. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2011. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2011; 6(3):172-3. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης με Μαιευτικό Θέμα
 166. Γερμανάκης I, Πεπές Σ, Σηφάκης Σ, Gardiner Η. Μελέτη της εμβρυϊκής μυοκαρδιακής συσταλτικότητας κατά τον επιμήκη άξονα με τη χρήση του ανατομικού-M mode. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2011. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2011; 6(3):167-8
 167. Σηφάκης Σ, Fejgin MD, Libermann M, Θεοδωρά Μ, Perry N, Tsipouras P, Amiel A, Αντσακλής Α. Το φαινόμενο endoreduplication σε τροφοβλαστικά κύτταρα απο τον ενδοτράχηλο γυναικών με φυσιολογική κύηση. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2011. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2011; 6(3):99
 168. Γκούρβας Β, Σουλιτζής Ν, Δάλπα Ε, Κούκουρα Ο, Κουτρουλάκης Δ, Κωνσταντινίδου Α, Σπαντίδος ΔΑ, Σηφάκης Σ. Eλαττωμενη έκφραση της πρωτεϊνης της Annexin V σε πλακούντες κυήσεων με προεκλαμψία. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2011. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2011; 6(3):91
 169. Βραχνής Ν, Καλαμπόκας Θ, Λίβανος Π, Ηλιοδρομίτη Ζ, Σηφάκης Σ, Καλαμπόκας Ε, Μπότσης Δ. Μονοχοριονική κύηση με τοκετό ζώντος και νεκρού εμβρύου, επί προηγούμενης επέμβασης Laser στον πλακούντα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2011. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2011; 6(3):175
 170. Κωνσταντινίδου Α, Ζαφειρέλλη Μ, Σπανάκης Ν, Παπαδοπούλου Σ, Σηφάκης Σ, Τσακρής Α. Χρονια λαχνιτιδα σε πλακουντες ενδομητριου εμβρυϊκου θανατου: διερευνηση λοιμωδους εναντι μη λοιμωδους αιτιολογιας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Σκιάθος 4-6 Μαίου 2012
 171. Ελευθεριάδης Μ, Σηφάκης Σ, Κωνσταντινίδου Α, Κάππου Δ, Μανωλάκος Ε, Παπουλίδης Ι. Διπλασιασμός 1q proximal: προγεννητικός υπερηχογραφικός έλεγχος, ευρήματα αυτοψίας και γενετικός έλεγχος. Συμβολή στη συσχέτιση φαινότυπου-γονότυπου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Σκιάθος 4-6 Μαίου 2012
 172. Αναγνωστοπούλου Κ, Σηφάκης Σ, Κοντός Χ, Mikkelsen Μ, Κάππου Δ, Σκλαβούνου Ε. Προγεννητικός έλεγχος μερικής μητρικής ισοδισωμίας του χρωμοσώματος 16 και κλινική εκτίμηση στην ηλικία 13 μηνών. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Σκιάθος 4-6 Μαίου 2012
 173. Βακωνάκη E, Σουλιτζής N, Σηφάκης Σ, Παπαδογιάννη Δ, Σπαντίδος ΔΑ. Μελετη της εκφρασης και της μεθυλιωσης των αμινοτελικων ισομορφων της πρωτεϊνης p73 στον καρκινο του ενδομητριου. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Θεσσαλονίκη 18-20 Μαίου 2012
 174. Βακωνάκη Ε, Σουλιτζής Ν, Σηφάκης Σ, Παπαδογιάννη Δ, Κουτρουλάκης Δ, Σπαντίδος ΔΑ. Yπερεκφραση και μεταβολη της αναλογιας των ισομορφων δnp63 και tap63 στον καρκινο του ενδομητριου: συσχετιση με παχυσαρκια, εμμηνοπαυση και βαθμο διαφοροποιησης. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Θεσσαλονίκη 18-20 Μαίου 2012
 175. Κίτσιου-Τζέλη Σ, Κωνσταντινίδου Α, Σοφοκλέους Χ, Κοσμά Κ, Συρμού Α, Γιαννίκου Κ, Σηφάκης Σ, Μακρυθανάσης Π,4, Τζέτη Μ. Νόσος Pelizaeus–Merzbacher οικογενούς τύπου οφειλόμενη σε διπλασιασμό Xq22.2 και παθολογικά ευρήματα σε έμβρυο. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Θεσσαλονίκη 18-20 Μαίου 2012
 176. Σηφάκης Σ, Akolekar R, Κάππου Δ, Μαντάς Ν, Nicolaides ΚΗ. Μελετη των επιπεδων της Πλακουντιακης Αυξητικης Ορμονης (PGH) στην 11η-13η εβδομαδα σε κυησεις που επιπλεκονται με τη γεννηση χαμηλου βαρους νεογνων. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Θεσσαλονίκη 18-20 Μαίου 2012
 177. Πεπές Σ, Σηφάκης Σ, Γερμανάκης Ι. Ραβδομύωμα καρδιάς εμβρύου – παρουσίαση περίπτωσης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία. Θεσσαλονίκη 1-3 Μαρτίου 2013
 178. Σαμωνάκης Δ, Αυγουστάκη Α, Παπιαμώνης Ν, Εργαζάκη Μ, Ξενάκη Ε, Σηφάκης Σ, Κουρούμαλης Η. Κύηση και ηπατίτιδα Β. 13ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Ρόδος 9-12 Μαίου 2013
 179. Σηφάκης Σ, Σφακιωτάκη Μ, Θεοδωρά Μ, Τρουλάκη Χ, Παπαντωνίου Ν, Αντσακλής Α. Η ασφάλεια της λήψης ενδοτραχηλικού επιχρίσματος κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου της κύησης. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου 2013. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2013;8(1-2):37-38
 180. Σηφάκης Σ, Αναγνωστοπούλου Κ, Κέλλυ Τ, Κοντός Χ, Μαντάς Ν, Καρδαρά Κ, Τρουλάκη Χ, Παπαδοπούλου Ε, Σκλαβούνου Ε. Προγεννητική ανίχνευση του συνδρόμου μικροδιπλασιασμού 22q11.2. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου 2013. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία, 2013;8(1-2):63
 181. Κουτρουλάκης Δ, Σηφάκης Σ, Τζατζαράκης Ε, Αλεγκάκης Α, Θεοδωροπούλου Ε, Καββαλάκης Μ, Κάππου Δ, Τσατσάκης Α. Η ανίχνευση μεταβολιτών των οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων στο αμνιακό υγρό σαν δείκτης προγεννητικής έκθεσης του εμβρύου. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου 2013. Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2013;8(1-2):2-3
 182. Κάππου Δ, Ανδρουτσόπουλος Β, Παπαντωνίου Ν, Κωνσταντινίδου Α, Κουτρουλάκης Δ, Σπαντίδος Δ, Σηφάκης Σ. Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων Ang-1, Ang-2 και του υποδοχέα τους Tie-1 σε πλακούντες κυήσεων με προεκλαμψία. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου 2013. Βραβείο 2ης Καλύτερης Ανακοίνωσης με Μαιευτικό Θέμα (συνοδεία χρηματικού επάθλου 400 ευρώ). Δημοσίευση της περίληψης στην Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2013;8(1-2):10-11
 183. Κάππου Δ, Ανδρουτσόπουλος Β, Κωνσταντινίδου Α, Σπαντίδος Δ, Παπαντωνίου Ν, Σηφάκης Σ. Μελέτη της έκφρασης του αγγειογενετικού παράγοντα PlGF και του υποδοχέα του SFLT-1 σε πλακούντες κυήσεων με προεκλαμψία και ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα 2-4 Μαίου 2014
 184. Ποντικάκη Α, Κριτσωτάκης Ι, Βολοσυράκη Μ, Χατζηβασιλείου Π, Σηφάκης Σ. Καταγραφή μείζονων παραμέτρων περιγεννητικής έκβασης στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης 2010-2012. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα 2-4 Μαίου 2014
 185. Κάππου Δ, Ανδρουτσόπουλος Β, Κωνσταντινίδου Α, Σπαντίδος Δ, Παπαντωνίου Ν, Σηφάκης Σ. Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων ANG-1, ANG-2 και του υποδοχέα τους TIE-2 σε πλακούντες κυήσεων με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα 2-4 Μαίου 2014
 186. Βραχνής Ν, Σηφάκης Σ, Ξανθάκης Κ, Καραβυράκης Δ, Κριτσωτάκης Ι, Ρελάκης Κ. Το τρισδιάστατο υπερηχογράφημα και το τρισδιάστατο Power Doppler βελτιώνουν την προεγχειρητική εκτίμηση σύνθετων καλοηθών βλαβών των ωοθηκών. Συνέδριο Γυναικολογικού Καρκίνου. Νεώτερα Δεδομένα. Σητεία 27-28 Σεπτεμβρίου 2014.
 187. Σηφάκης Σ, Φιορέντζης Σ, Αναγνωστοπούλου Κ, Κέλλυ Τ, Ποντικάκη Α, Κοντός Χ, Καρδαρά Κ, Μαντάς Ν, Σκλαβούνου Ε. Σύνδρομο Μικροδιπλασιασμού 22q11.2: προγεννητική διάγνωση και γενετική συμβουλευτική. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία, Αθήνα 14-16 Νοεμβρίου 2014. δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;11(1):σελ 38
 188. Καραγκιούζης Θ, Σηφάκης Σ, Μακρυθανάσης Π, Δεσσυπρής Ν, Ξανθάκης Κ, Πετρίδου Ε, Κίτσιου-Τζελή Σ, Καναβάκης Ε. Απόψεις και θέσεις εγκύων γυναικών για τον προγεννητικό έλεγχο του συνδρόμου Down στην Ελλάδα. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία, Αθήνα 14-16 Νοεμβρίου 2014. δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;11(1):σελ 1
 189. Ξανθάκης Κ, Φιορέντζης Σ, Ποντικάκη Α, Κουτρουλάκης Δ, Μαντάς Ν. Σηφάκης Σ. Η συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στη διαχείριση περιπτώσεων σοβαρής εμβρυικής αναιμίας που αντιμετωπίζονται με ενδομήτρια μετάγγιση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία, Αθήνα 14-16 Νοεμβρίου 2014. δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;11(1):σελ 15
 190. Σηφάκης Σ, Σφακιωτάκη M, Θεοδωρά Μ, Ξανθάκης Κ, Φιορέντζης Σ, Αντσακλής Α. Λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου της κύησης: είναι ασφαλής? 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία, Αθήνα 14-16 Νοεμβρίου 2014. δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;11(1):σελ 5-6
 191. Ποντικάκη Α, Ψαράκης Μ, Κουτσούμπας Β, Κοσμάς Ι, Σηφάκης Σ, Ρελάκης Κ. Επιτυχής αντιμετώπιση προδρομικού πρόσθιου επιπωματικού πλακούντα με διατήρηση της μήτρας – περιγραφή καινοτόμου τεχνικής. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία, Αθήνα 14-16 Νοεμβρίου 2014. δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;11(1):σελ 37
 192. Ποντικάκη A, Κριτσωτάκης I, Βολοσυράκη M, Χατζηβασιλείου Π, Καραβιράκης Δ, Κουτρουλάκης Δ, Σηφάκης Σ. Συχνότητα πρόωρου τοκετού και μελέτη παραμέτρων Περιγεννητικής έκβασης στη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Παν/μιου Κρήτης 2010-2012. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία, Αθήνα 14-16 Νοεμβρίου 2014. δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;11(1):σελ 7
 193. Σηφάκης Σ, Ανδρουτσόπουλος Β, Ποντικάκη Α, Μυτάρας Β, Αλεγκάκης Θ, Κουτρουλάκης Δ, Κωνσταντινίδου Α, Σπαντίδος ΔΑ, Παπαντωνίου Ν. Μελέτη της πλακουντιακής έκφρασης των πρωτεϊνών PAPPA, PAPPA-2 και PLAC-1 στην ενδομήτρια καθυστέρηση της εμβρυικής ανάπτυξης. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας 2015, Βόλος 28-31 Μαίου 2015.
 194. Ποντικάκη Α, Σηφάκης Σ, Κοσμάς Ι, Ρελάκης Κ. Συντηρητική αντιμετώπιση επιπωματικού προδρομικού πλακούντα και διατήρηση της μήτρας με απολίνωση των ανιόντων κλάδων των μητριαίων αρτηριών. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας 2015, Βόλος 28-31 Μαίου 2015.
 195. Φραγκιαδάκη Π, Σουλιτζής Ν, Βραχνής Ν, Ποντικάκη Α, Ξανθάκης Κ, Κοκολάκης Ι, Γκούρβας Β, Κουτρουλάκης Δ, Σπαντίδος ΔΑ, Σηφάκης Σ. Ελαττωμένη πλακουντιακή έκφραση του σηματοδοτικού μονοπατιού Notch σε κυήσεις που επιπλέκονται με προεκλαμψία. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας 2015, Βόλος 28-31 Μαίου 2015. Επαινος καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης
 196. Καραγκιούζης Θ, Καλμαντής Κ, Αντσακλής Π, Κοροβέση Ε, Αντσακλής A, Μπεσμπέα Ο, Τζέτη Μ, Κίτσιου Σ, Σηφάκης Σ. Κύηση και νευροινωμάτωση τύπου Ι: παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):58
 197. Κοντοδιού Μ, Δασκαλάκης Γ, Δαγκλής Θ, Τσακιρίδης Ι, Σηφάκης Σ, Θωμαΐδου Λ, Μανωλάκος Ε. Πολύπλοκη αναδιάταξη τεσσάρων σημείων τομής που εμπλέκονται τρία χρωμοσώματα και έλλειμα 2.7 μεγαβάσεωστην περιοχή 18Q22.1 παρατηρήθηκε σε κορίτσι με πολύ ήπια νοητική υστέρηση. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):70
 198. Μπάρμπας Μ, Τζατζαράκης Ε, Δασκαλάκης Γ, Σηφάκης Σ, Θεοδωρά Μ, Βακωνάκη Ε, Ποντικάκη Α, Μυτάρας Β, Φιορέντζης Σ, Ρίζος Α, Αντσακλής Α, Τσατσάκης Α. Εφαρμογή της τεχνικής της μικροεκχύλισης στερεάς φάσης σε συνδυασμό με χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας για την εκτίμηση της επιβάρυνσης των εγκύων γυναικών σε επίμονους οργανοχλωριωμένους ρυπαντές. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):76
 199. Βελεγράκης Α, Λέκκα Κ, Κουβίδης Ε, Σηφάκης Σ, Ρελάκης Κ. Επιτυχής συντηρητική αντιμετώπιση ανεπάρκειας τραχήλου με προβάλλον θυλάκιο στο 2ο τρίμηνο της κύησης. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):93
 200. Καραγκιούζης Θ, Σηφάκης Σ, Κοκολάκης Ι, Ξανθάκης Κ, Μακρυθανάσης Π, Δεσσύπρης Ν, Πετρίδου ΕΤ, Κίτσιου-Τζελή Σ, Καναβάκης Ε. Θέσεις και απόψεις εγκύων γυναικών σχετικά με τον προγεννητικό έλεγχο για το σύνδρομο Down στην Ελλάδα. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):10
 201. Σηφάκης Σ, Ανδρουτσόπουλος Β, Βελεγράκης Α, Κοκολάκης Ι, Κουβίδης Ε, Αλεγκάκης Θ, Κουτρουλάκης Δ, Κωνσταντινίδου Α, Σπαντίδος ΔΑ, Παπαντωνίου Ν. Η πλακουντιακή έκφραση των πρωτεϊνών PAPPA, PAPPA-2 και PLAC-1 στην ενδομήτρια καθυστέρηση της εμβρυικής ανάπτυξης. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):12-13
 202. Κούκου Ζ, Λέκκα Κ, Ποντικάκη Α, Ξανθάκης Κ, Σηφάκης Σ. Ελεύθερο εμβρυϊκό DNA και παθολογικές καταστάσεις κύησης. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):16-17
 203. Φραγκιαδάκη Π, Σουλιτζής Ν, Βραχνής Ν, Κουβίδης Ε, Λέκκα Κ, Βελεγράκης Α, Μυτάρας Β, Κουτρουλάκης Δ, Σπαντίδος ΔΑ, Σηφάκης Σ. H πλακουντιακή έκφραση του σηματοδοτικού μονοπατιού Notch είναι ελαττωμένη στις κυήσεις που επιπλέκονται με προεκλαμψία. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):17-18
 204. Κολιαλέξη Α, Τσάγκαρης Γ, Σηφάκης Σ, Κατσαφάδου Α, Λυκούδη Α, Μαυρέλη Δ, Μαύρου Α, Παπαντωνίου Ν. Πρωτεομικοί δείκτες πρώιμης μη επεμβατικής ανίχνευσης της προεκλαμψίας. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 16-18 Οκτωβρίου 2015. Δημοσίευση της περίληψης στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2015;10(1):23-24