Εκπαιδευτικό Έργο


ΔIΔAΣKAΛIA ΣE EΠIΠEΔO ΠPOΠTYXIAKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ
 • Διδασκαλία του Μαθήματος Μαιευτική και Γυναικολογία στους φοιτητές 9ου εξαμήνου Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2016)
 • Διδασκαλία στα μαθήματα Ιολογίας στους φοιτητές Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης (2015-2016)
 • Διδασκαλία του Κατ΄Επιλογήν Μαθήματος Οικογενειακός Προγραμματισμός στους φοιτητές 9ου εξαμήνου Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2016)
 • Διδασκαλία του Κατ΄Επιλογήν Μαθήματος Γυναικολογική Ενδοκρινολογία - Εξωσωματική Γονιμοποίηση στους φοιτητές 9ου εξαμήνου Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2016)
 • Διδασκαλία (θεωρητική εκπαίδευση & πρακτική άσκηση) στους σπουδαστές και σπουδάστριες της Νοσηλευτικής Σχολής ΤΕΙ Ηρακλείου (1994-2014)


ΔIΔAΣKAΛIA ΣE EΠIΠEΔO METAΠTYXIAKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

 • Συμμετοχή στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης (1994-2016)
 • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Κρήτης σε θεωρητικό & πρακτικό επίπεδο (1998-2016)
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Κλινικών (παρουσιάζεται αναλυτικά στο «Ομιλίες σε επιστημονικά συνέδρια & σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα κλινικών»)
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια (παρουσιάζεται αναλυτικά στο «Ομιλίες σε επιστημονικά συνέδρια & σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα κλινικών»)
    


  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
 • Πρόγραμμα ΚΕΚ ΠΑΓΝΗ: «Προγεννητικός Ελεγχος - Προοπτικές», (Κωδ Υ98-N 10.01-E314). Σύνολο 80 ώρες, ώρες προσωπικής διδασκαλίας 2. Ηράκλειο, 23 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 1998.
 • «Γενετική Συμβουλευτική στο ζευγάρι πριν & κατά την εγκυμοσύνη - Κλινικά φροντιστήρια Γενετικής Συμβουλευτικής». Εκπαιδευτής & συντονιστής Σεμιναρίου. 1ο Σεμινάριο Γενετική Συμβουλευτική & Προγεννητικός Ελεγχος. Ηράκλειο 17-19 Μαίου 2002.
 • «Πρακτική εκπαίδευση στην υπερηχογραφία του εμβρύου» Εκπαιδευτής & συντονιστής Σεμιναρίου. 1ο Σεμινάριο Γενετική Συμβουλευτική & Προγεννητικός Ελεγχος. Ηράκλειο 17-19 Μαίου 2002.
 • Πρόγραμμα ΚΕΚ ΠΑΓΝΗ: «Εφαρμογή ηλεκτρονικών υπολογιστών στην κλινική Μαιευτική και Γυναικολογία», (Κωδ Υ02-Υ.34-ΥΕ 708). Εκπαιδευτής & συντονιστής Σεμιναρίου. Σύνολο 80 ώρες, ώρες προσωπικής διδασκαλίας 16. Ηράκλειο 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2003.
 • «Γενετική Συμβουλευτική στο ζευγάρι πριν & κατά την εγκυμοσύνη - Κλινικά φροντιστήρια Γενετικής Συμβουλευτικής». Εκπαιδευτής & συντονιστής Σεμιναρίου. 2ο Σεμινάριο Γενετική Συμβουλευτική και Προγεννητικός Έλεγχος. Ηράκλειο 18-19 Ιουνίου 2004.
 • «Πρακτική εκπαίδευση στην υπερηχογραφία του εμβρύου» Εκπαιδευτής & συντονιστής Σεμιναρίου. 2ο Σεμινάριο Γενετική Συμβουλευτική και Προγεννητικός Έλεγχος. Ηράκλειο 18-19 Ιουνίου 2004.
 • ΚΕΚ ΠΑΓΝΗ. «Υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006». Πρόγραμμα «Χρήση Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία» (κωδ Υ03-Υ.34-Ε306). Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος και Εκπαιδευτής. Σύνολο 80 ωρών, 16 ώρες προσωπικής διδασκαλίας. Ηράκλειο 3-19 Οκτωβρίου 2005
 • Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής: «Ενδομήτρια Καθυστέρηση της ανάπτυξης», Ηράκλειο 5 Δεκεμβρίου 2010 (συντονιστής)
 • 17ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής. Εκπαιδευτής: α) Θεωρία Κύηση – Τοκετός – Επιπλοκές – Γυναικολογικά επείγοντα β) Πρακτική. Ηράκλειο 17 Μαΐου 2011 (3 ώρες)