Συγγραφικό ΄Έργο (έκδοση βιβλίων, κεφάλαια σε βιβλία, μονογραφίες, μεταφράσεις)

Εκδότης ξενόγλωσσων βιβλίων
 • “From Preconception to Postpartum”, ISBN: 978-953-307-444-3. InTech-Open Access Publisher, InTech Publishing, www.intechopen.com, Published March 2012

Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία
 • Sifakis S & Tsipouras P. “Split Hand and Foot Malformation”, in NORD GUIDE TO RARE DISORDERS, by National Organization for Rare Diseases NORD, Lippincott, Williams and Wilkins, December 2002, USA
 • Sifakis S, Mparmpas M, Soldin OP, Tsatsakis A. Pesticide Exposure and Health Related Issues in Male and Female Reproductive System. Chapter 25, pages 495-526. In: “Pesticides - Formulations, Effects, Fate”, edited by Margarita Stoytcheva, ISBN 978-953-307-532-7. InTech Publishing, www.intechopen.com, January 2011
 • Kappou D, Matalliotakis M, Sifakis S, Ziogos E, Matalliotakis I. The association of Endometriosis to various types of malignancies: A comprehensive review of current knowledge and future directions (chapter 19). In: New Developments in Endometriosis. Published by CreateSpace, an Amazon.com company, pp 416-56, 2011
 • Kappou D, Papadopoulou E, Sifakis S. Non invasive prenatal diagnosis of Down syndrome. Chapter 11, pages 177-190. In: "Prenatal Diagnosis and Screening for Down Syndrome", edited by Subrata Dey (ISBN 978-953-307-355-2). InTech Publications, www.intechopen.com, August 2011.
 • Kappou D, Vrachnis N, Sifakis S. Recent insights into the role of the insulin-like growth factor axis in preeclampsia. In: “From preconception to postpartum”, edited by S. Sifakis & N. Vrachnis, ISBN: 978-953-307-444-3, InTech-Open Access Publisher, InTech Publishing, www.intechopen.com, March 2012
 • Vrachnis N, Malamas FM, Sifakis S, Iliodromiti Z, Botsis D, Creatsas G. Oxytocin and myometrial contractility in labor. In: “From preconception to postpartum”, edited by S. Sifakis & N. Vrachnis, ISBN: 978-953-307-444-3, InTech-Open Access Publisher, InTech Publishing, www.intechopen.com, March 2012
 • Gourvas V, Dalpa E, Vrachnis N, Sifakis S. Placental Angiogenesis and Fetal Growth Restriction. In: “From preconception to postpartum”, edited by S. Sifakis & N. Vrachnis, ISBN: 978-953-307-444-3, InTech-Open Access Publisher, InTech Publishing, www.intechopen.com, March 2012

Κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία
 • Κουμαντάκης E, Σηφάκης Σ, Κόφφα Μ, Εργαζάκη Μ, Σπαντίδος Δ. «Ανίχνευση του ιού του απλού έρπητα σε υλικό αυτομάτων εκτρώσεων με την εφαρμογή της τεχνικής της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση». Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Διονύσιο Αραβαντινό Κεφ 51, σ. 311-7, Αθήνα 1999.
 • Συγγραφή των κεφαλαίων (αυτόνομα ή σε συνεργασία): «Το διαδίκτυο στη σύγχρονη Ιατρική», «Διαδίκτυο-Internet», «Πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία», «πρόσβαση στις διεθνείς βάσεις δεδομένων». «Ιατρικός φάκελος», «στατιστική ανάλυση», «υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας», στον Ειδικό Τόμο Διαλέξεων του Σεμιναρίου «Εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην κλινική Μαιευτική Γυναικολογία», Ηράκλειο 2003
 • «Βιοχημικοί δείκτες δευτέρου τριμήνου» στο Ειδικό τόμο διαλέξεων από το Σεμινάριο με θέμα «Προγεννητικός Ελεγχος». Θεσσαλονίκη 2005.
 • Κουμαντάκης Γ, Κουτρουλάκης Δ, Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Ε. «Η επίδραση των ορμονών της κύησης και η σχέση τους με την νεφρική και καρδιαγγειακή βλάβη» Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας, 10ος κύκλος, τόμος Γ, σελ 1554-65, Αθήνα 2009.
 • Σηφάκης Σ. «Πρόωρος τοκετός». Κεφάλαιο στο βιβλίο «Μαιευτικά Επείγοντα». Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, (ISBN 978-960-372-198-7), σελ 237-43, Αθήνα 2014
 • Σηφάκης Σ. «Γενετική βάση του πρόωρου τοκετού». Στο: Πρόωρος Τοκετός, εκδότες Ρούσσος Δ & Καλογιαννίδης Ι. Εκδόσεις Γράμμα, σελ: 25-31, Θεσσαλονικη 2013
 • Σηφάκης Σ, Κουμαντάκης Ε. «Σύγχρονος Προγεννητικός Ελεγχος». Κεφάλαιο στον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Αλκιβιάδη Κωστάκη (υπό έκδοση)

Μονογραφίες
 •  Παρβοϊός Β19, Ερπητοϊός Τύπου ΙΙ, Μεγαλοκυτταροϊός και ιός του Θηλώματος του Ανθρώπου ως Αιτιολογικοί Παράγοντες στην Πρόκληση Αυτόματων Εκτρώσεων. Μονογραφία Διδακτορικής Διατριβής, Νοέμβριος 1997.

Επιμέλεια Έκδοσης
 • Πρωτόκολλα Περιγεννητικής Ιατρικής 2015 (έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής)

Επιμέλεια Έκδοσης Πρακτικών Σεμιναρίων
 • Ακτινοβολία και Εγκυμοσύνη, Ηράκλειο 2001
 • Παθήσεις Αιδοίου, Ηράκλειο 2002
 • Εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην κλινική Μαιευτική Γυναικολογία, Ηράκλειο 2003

Μεταφράσεις
 • Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ‘The 11-13 Weeks Scan”, on-line course for Medical Practitioners, 2009, The Fetal Medicine Foundation, London, UK, www.fetalmedicinefoundation.com